آیت الله شهرستانی: جذب سرمایه همت می خواهد، فرصتها همیشه در اختیار نیست

آیت الله سید جواد شهرستانی نماینده تام الختیار حضرت آیت الله العظمی سیستانی در دیدار نوروزی با هیئت مدیره مجمع ناشران دیجیتال اسلامی عنوان کردند: فرصتها همیشه در اختیار ما نیست و باید از آنها قبل از این که از دست برود استفاده کنیم.

ایشان با اذعان به مهم بودن بازاریابی و تبلیغات عنوان کردند؛ همه دارایی صنعت دام هلند 12 میلیون دام (گاو) است، یک چهارم جمعیت 45 میلیون همین دام در سودان. اما چرا تولید لبنیات در جهان در اختیار هلند است؟

آیت الله شهرستانی با اشاره به چند نمونه از پیشرفت اقتصادی در همسایگان ما عنوان کردند؛ جذب سرمایه همت می خواهد. بن راشد امیر دبی در خاطراتش می گوید در سال 1983 فرودگاه نداشتیم و دو هواپیما از پاکستان اجاره کردیم! در سال 2017 دویست و شصت و شش هواپیما داریم و سالانه 90 میلیون مسافر جابجا و 28 میلیارد دلار درآمد داریم.

فرودگاه استانبول ترکیه 300 گیت دارد آقای دوگان این فرودگاه را سه ساله با سرمایه بخش خصوصی ساخته یا حلیمه یعقوب کشور 6 میلیونی سنگاپور را از یک بیابان کنار زده مالزی به درآمد 2 ترلیون دلار سالانه رساند. در همان سال کشور ما 150 میلیون دلار از منابع زیر زمینی درآمد داشته، ایشان با مقایسه این چند فرودگاه با فرودگاه امام خمینی ره پرسیدند: واقعا این فرودگاه در شان نام امام خمینی است؟

ایشان با توجه به ظرفیت های فرهنگی موسسات افزودند: صدور انقلاب با معارف اهل بیت میسر است. سرمایه ما نهج البلاغه و صحیفه سجادیه است.

ما سیستم مدیریتی نداریم. دیمی و فله ای کار می کنیم. آموزش و پرورش استعدادها را شناسایی کرده تربیت می کند ولی در نهایت افراد مهاجرت می کنند. آقای نیلی رئیس دانشگاه تهران گفته 36 هزار نفر از اساتید دانشگاه در یک بازه زمانی باز خرید کرده اند. بزرگترین سرمایه های ما منابع انسانی است. 40 درصد متخصصین ناسا ایرانی هستند.

ما بعد از انقلاب در دو جنبه موفق بودیم یکی تسلیحات و یکی پزشکی. کرامول بزرگترین بیمارستان لندن 400 پزشک دارد که 200 پزشک از جهان سوم دارد. 200 پزشک هم اروپایی 100 نفر اهل انگلستان است.

بچه های ما خلاقیت دارند و نوآوری دارند ولی مدیریت نداریم. ما با سوء مدیریت بازار کشور آذربایجان را به ترکیه و اسرائیل دادیم.

فرصتها همیشه در اختیار نیست و باید از آن قبل از این که از دست برود استفاده کنیم.

آیت الله شهرستانی با جمع بندی از موفقیت ها و زمینه ها پیشرفت عنوان کردند: ارتباطات و روابط عمومی در کار بسیار مهم است. بدون ارتباطات نمی شود کاری را از پیش برد.

ایشان با پاسخ به اینکه دست روی دست گذاشتن و منتظر امکانات ماندن درست نیست تصریح کردند: نباید برای کار منتظر زمینه ها باشیم. همه مسئول هستیم و از خودمان باید شروع کنیم.
آقای شهرستانی 30 موسسه دارند. بیمارستان چشم پزشکی دارند و بیمارستان بزرگ در 86 هزار متر در حال ساخت دارند. برای هچکدام هم منتظر دیگران نمانده اند

ایشان به موانع در کارهای بزرگ اشاره کردند و افزودند: در ایران مانع تراشی زیاد است. درست کردن بیمارستان در لبنان و انگلستان بسیار ساده تر از ایران است.

اگر به هم دیگر بها ندهیم موفق نمی شویم. ما در حذف بقیه می کوشیم. این اشتباه است و با این شیوه کاری از پیش نخواهیم برد.

پرهیز از شعار زدگی آخرین توصیه آیت الله شهرستانی بود ایشان در این خصوص عنوان کردند: چند دولت گفتند در گندم خودکفا شدیم؟ برای تغییر مسیر باید فرهنگ سازی باید داشته باشیم. از شعار زدگی به عمل گرایی و برنامه ریزی حرکت داشته باشیم.

ایشان با توجه به پیگیری ساختمانی برای راه اندازی کارخانه نوآوری قرآنی توسط مجمع ناشران دیجیتال اسلامی عنوان کردند: اگر ساختمان داشته باشیم در خدمت هستیم. در آینده باز هم در خدمت خواهیم بود. در ابتدای این دیدار مهندس مسعود مشهدی دبیر و مهندس مجتبی مطهری عضو هیئت مدیره گزارشی از برنامه های مجمع ناشران دیجیتال اسلامی ارایه کردند.

قبل از این دیدار اعضاء هیئت مدیره مجمع از موزه امام علی(ع) بازدید کردند.

آیت الله سید جواد شهرستانی نماینده تام الختیار حضرت آیت الله العظمی سیستانی در دیدار نوروزی با هیئت مدیره مجمع ناشران دیجیتال اسلامی عنوان کردند: فرصتها همیشه در اختیار ما نیست و باید از آنها قبل از این که از دست برود استفاده کنیم.

ایشان با اذعان به مهم بودن بازاریابی و تبلیغات عنوان کردند؛ همه دارایی صنعت دام هلند 12 میلیون دام (گاو) است، یک چهارم جمعیت 45 میلیون همین دام در سودان. اما چرا تولید لبنیات در جهان در اختیار هلند است؟

آیت الله شهرستانی با اشاره به چند نمونه از پیشرفت اقتصادی در همسایگان ما عنوان کردند؛ جذب سرمایه همت می خواهد. بن راشد امیر دبی در خاطراتش می گوید در سال 1983 فرودگاه نداشتیم و دو هواپیما از پاکستان اجاره کردیم! در سال 2017 دویست و شصت و شش هواپیما داریم و سالانه 90 میلیون مسافر جابجا و 28 میلیارد دلار درآمد داریم.

فرودگاه استانبول ترکیه 300 گیت دارد آقای دوگان این فرودگاه را سه ساله با سرمایه بخش خصوصی ساخته یا حلیمه یعقوب کشور 6 میلیونی سنگاپور را از یک بیابان کنار زده مالزی به درآمد 2 ترلیون دلار سالانه رساند. در همان سال کشور ما 150 میلیون دلار از منابع زیر زمینی درآمد داشته، ایشان با مقایسه این چند فرودگاه با فرودگاه امام خمینی ره پرسیدند: واقعا این فرودگاه در شان نام امام خمینی است؟

ایشان با توجه به ظرفیت های فرهنگی موسسات افزودند: صدور انقلاب با معارف اهل بیت میسر است. سرمایه ما نهج البلاغه و صحیفه سجادیه است.

ما سیستم مدیریتی نداریم. دیمی و فله ای کار می کنیم. آموزش و پرورش استعدادها را شناسایی کرده تربیت می کند ولی در نهایت افراد مهاجرت می کنند. آقای نیلی رئیس دانشگاه تهران گفته 36 هزار نفر از اساتید دانشگاه در یک بازه زمانی باز خرید کرده اند. بزرگترین سرمایه های ما منابع انسانی است. 40 درصد متخصصین ناسا ایرانی هستند.

ما بعد از انقلاب در دو جنبه موفق بودیم یکی تسلیحات و یکی پزشکی. کرامول بزرگترین بیمارستان لندن 400 پزشک دارد که 200 پزشک از جهان سوم دارد. 200 پزشک هم اروپایی 100 نفر اهل انگلستان است.

بچه های ما خلاقیت دارند و نوآوری دارند ولی مدیریت نداریم. ما با سوء مدیریت بازار کشور آذربایجان را به ترکیه و اسرائیل دادیم.

فرصتها همیشه در اختیار نیست و باید از آن قبل از این که از دست برود استفاده کنیم.

آیت الله شهرستانی با جمع بندی از موفقیت ها و زمینه ها پیشرفت عنوان کردند: ارتباطات و روابط عمومی در کار بسیار مهم است. بدون ارتباطات نمی شود کاری را از پیش برد.

ایشان با پاسخ به اینکه دست روی دست گذاشتن و منتظر امکانات ماندن درست نیست تصریح کردند: نباید برای کار منتظر زمینه ها باشیم. همه مسئول هستیم و از خودمان باید شروع کنیم.
آقای شهرستانی 30 موسسه دارند. بیمارستان چشم پزشکی دارند و بیمارستان بزرگ در 86 هزار متر در حال ساخت دارند. برای هچکدام هم منتظر دیگران نمانده اند

ایشان به موانع در کارهای بزرگ اشاره کردند و افزودند: در ایران مانع تراشی زیاد است. درست کردن بیمارستان در لبنان و انگلستان بسیار ساده تر از ایران است.

اگر به هم دیگر بها ندهیم موفق نمی شویم. ما در حذف بقیه می کوشیم. این اشتباه است و با این شیوه کاری از پیش نخواهیم برد.

پرهیز از شعار زدگی آخرین توصیه آیت الله شهرستانی بود ایشان در این خصوص عنوان کردند: چند دولت گفتند در گندم خودکفا شدیم؟ برای تغییر مسیر باید فرهنگ سازی باید داشته باشیم. از شعار زدگی به عمل گرایی و برنامه ریزی حرکت داشته باشیم.

ایشان با توجه به پیگیری ساختمانی برای راه اندازی کارخانه نوآوری قرآنی توسط مجمع ناشران دیجیتال اسلامی عنوان کردند: اگر ساختمان داشته باشیم در خدمت هستیم. در آینده باز هم در خدمت خواهیم بود. در ابتدای این دیدار مهندس مسعود مشهدی دبیر و مهندس مجتبی مطهری عضو هیئت مدیره گزارشی از برنامه های مجمع ناشران دیجیتال اسلامی ارایه کردند.

قبل از این دیدار اعضاء هیئت مدیره مجمع از موزه امام علی(ع) بازدید کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + نه =