«مجمع ناشران دیجیتال اسلامی»، مشتمل از ناشران دیجیتال فعال در حوزه نشر معارف اسلامی است که بر اساس “ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، کانون­ها و انجمن­های فرهنگی و نظارت بر فعالیت­های آنها” و اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مجوز (مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی) در سال 1397 تشکیل و در چارچوب اساسنامه فعالیت می­نماید.

اهداف فرهنگى مصرح در «اصول سياست فرهنگى جمهورى اسلامى ايران»، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، الهام‏بخش فعاليت­های مجمع است.

فصل اول: تعاريف و حيطه فعاليت مجمع:

ماده 1- نام تشکیلات «مجمع ناشران دیجیتال اسلامی» است

ماده 2- همه ي اشخاص حقيقي و حقوقِيِ داراي مجوز از مرکز، اعم از؛ توليد کنندگان محتوا، توسعه دهندگان نرم افزارها، صاحبان پلتفرم ها، عرضه کنندگان، ناشران و ساير فعالان زيست بوم ناشران دیجیتال اسلامی، ميتوانند به عضويت مجمع درآيند.

ماده 3- نوع تشکیلات مجمع، «انجمن فرهنگی»، «غیردولتی» و «غیر انتفاعی» است.

ماده 4- موضوع فعالیت مجمع عبارت است از:

الف- فراهم آوردن بستر هم­گرایی، تعامل مؤثر و مشارکت هم­افزای ناشران دیجیتال فعال در حوزه نشر معارف اسلامی در راستای توسعه کمی و کیفی و رونق اقتصادی در کشور؛

ب- ارائه نظرات مشورتی، تدوین و پیشنهاد مقررات و ضوابط حرفه­ای در خصوص فعالیت­های ناشران دیجیتال به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی)

پ- انجام اقدامات و پیگیری لازم به منظور حمایت از حقوق مادی و معنوی ناشران دیجیتال فعال در حوزه نشر معارف اسلامی از طریق مراجع اجرایی، قضایی و انتظامی ذی­ربط و ارائه حمایت­ها و خدمات لازم به منظور احقاق حقوق قانونی آنها؛

ت- اطلاع رسانی، مشاوره و آموزش تخصصی و سایر اقدامات مورد لزوم به منظور ارتقای دانش، مهارت و فناوری درحوزه­های مختلف مرتبط با فعالیت  ناشران دیجیتال فعال در حوزه نشر معارف اسلامی؛

ث- فعالیت­های اطلاع­رسانی، تبلیغی و ترویجی درحوزه فعالیت ناشران از قبیل برگزاری جشنواره­ها، نمایشگاه­ها، همایش­ها، نشست­ها و مسابقات؛

ج- ارتقای­ آگاهی، توسعه و هدایت ­فرهنگ­ عمومی در خصوص مسائل مربوط به فعالیت­های نشردیجیتال؛

چ- پیگیری تامین امکانات مورد نیاز ناشران دیجیتال فعال در حوزه نشر معارف اسلامی در کشور و اشخاص تحت تکفل ایشان از قبیل مسکن، بهداشت و درمان و بیمه­های درمانی و اجتماعی مناسب شأن و منزلت آنان؛

ح- عضویت و مشارکت در جلسات و فعالیت­های مؤسسات، مجامع و مراجع منطقه­ای، ملی و بین­المللی در راستای موضوع مجمع با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی)؛

خ- تعامل و همکاری با دستگاه­های اجرایی و مراجع قانونی ذی­ربط در راستای موضوع مجمع.

فصل دوم: ارکان و چگونگي تشکيل مجمع:

ماده 9- ارکان مجمع ناشران دیجیتال عبارتند از:

الف- مجمع عمومی؛       ب- هیئت مدیره؛        پ- دبیر مجمع؛        ت- ناظر؛

ماده 10- مجمع عمومی، متشکل از کلیه ناشران دیجیتال (حقیقی / حقوقی) فعال در حوزه نشر معارف اسلامی دارای شرایط مقرر در ماده  2 این اساسنامه می­باشد. جلسات مجمع عمومی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت می­یابد و تصمیمات مجمع عمومی به جز در مواردی که در این اساسنامه نصاب خاصی مقرر شده است، در سایر موارد با رای اکثریت نصف به اضافه یک اعضای حاضر در جلسه معتبر می­باشد.

ماده 11- هیئت مدیره، مرکب از هفت (7) عضو اصلی و دو (2) عضو علی­البدل است که از میان اعضای مجمع عمومی و با رای اکثریت مطلق با رعایت شرایط مقرر در این ماده برای مدت سه (3) سال انتخاب می­شوند. انتخاب اعضای هیئت مدیره مجمع حداکثر برای دو دوره متوالی بلامانع است.

ماده 14- رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره از میان اعضای هیئت مزبور و دبیر مجمع ناشران دیجیتال از میان اعضای هیئت مدیره و یا سایر اعضای مجمع عمومی با رای هیات مدیره مطابق ماده 16 انتخاب می گردد.

درباره مجمع:

«مجمع ناشران دیجیتال اسلامی»، مشتمل از ناشران دیجیتال فعال در حوزه نشر معارف اسلامی است که بر اساس “ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، کانون­ها و انجمن­های فرهنگی و نظارت بر فعالیت­های آنها” و اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مجوز (مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی) در سال ۱۳۹۷ تشکیل و در چارچوب اساسنامه فعالیت می­نماید.

شبکه های اجتماعی :

پیوندها:

مرکز ملی فضای مجازی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی معاونت علمی ریاست جمهوری